Zero Trust Network Access

Lees verder

ZTNA is een IT-beveiligingsoplossing waarbij een gebruiker zeer laagdrempelig toegang krijgt tot de IT-middelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden op basis van zijn of haar identiteit. Deze oplossing is zowel voor medewerkers binnen als buiten de organisatie identiek. Hierdoor ontstaat tevens de meest effectief beveiligde omgeving voor thuiswerkplekken. De onderliggende techniek voor de gebruiker is onzichtbaar, een v​pn wordt automatisch opgebouwd wanneer nodig. Zodoende is de werkwijze binnen of buiten de organisatie hetzelfde. 

Middels ZTNA wordt uitsluitend toegang tot dat deel van het netwerk en applicatie gegeven waartoe de gebruikers gemachtigd zijn. Verder worden niet-essentiële bewegingen in het netwerk onmogelijk gemaakt. Het limiteren van applicaties verkleint het risico op een beveiligingslek in uw netwerk en verhoogt productiviteit. ZTNA kan worden bereikt door een wisselwerking tussen uw Next Generation Firewall (NGFW) en een centraal beheerde endpoint security oplossing.

Alle voor de gebruiker noodzakelijke verbindingen met de benodigde applicaties worden, ongeacht waar deze zich bevinden, onderhuids automatisch gerealiseerd zonder interactie van de gebruiker, ongeacht waar deze zich bevindt. Een voorbeeld: Voor een thuiswerkplek is een VPN verbinding benodigd, dient er authenticatie plaats te vinden op het netwerk t.b.v. de toegestane applicaties moeten worden toegewezen. Al deze processen gebeuren onzichtbaar voor de gebruiker, maar vinden zeker plaats. De beveiligingseisen van uw organisatie worden geïmplementeerd en gehandhaafd zonder dat het voor de gebruiker complex or storend gemaakt wordt.

Vraag hier een vrijblijvende afspraak aan en laat u informeren over de mogelijkheden van ZTNA.

Aanvragen