Site Surveying

Lees verder

Site Survey 
Voordat u een Wi-Fi netwerk aanschaft is het belangrijk dat u weet waar en hoeveel Access Points u nodig gaat hebben om de Wi-Fi dekking te verkrijgen waar dit gewenst is. Na deze metingen wordt een rapport geleverd wat het fundament legt voor de uitrol van uw Wi-Fi netwerk. Een Wi-Fi Site Survey is altijd een Wi-Fi dekkingsmeting op locatie. De demping van radiosignalen kunnen sterk kan verschillen van ruimte tot ruimte vanwege verschillende type binnenwanden en bouwkundige wanden. Ook meubilair, zoals bijvoorbeeld stalen kastenwanden kunnen een sterke invloed hebben op de Wi-Fi Dekking waardoor plaatsing van Access Points op andere locaties nodig is. Een Wi-Fi Site Survey is altijd maatwerk op locatie en hierdoor kan een 100% werkingsgarantie worden afgegeven. Tijdens de Wi-Fi Site Survey wordt standaard ook een Spectrum Analyse uitgevoerd om mogelijke storingsbronnen op voorhand in kaart te brengen die een goede Wi-Fi dekking en werking kunnen verstoren. Na de Site Survey krijgt u op de plattegronden gemarkeerd de posities van de te  plaatsen Access Points voor uw huis installateur voor de aanleg voor de benodigde bekabeling . Tevens is dan bekend hoeveel PoE switch poorten u nodig heeft voor de aansluiting van uw Wi-Fi netwerk. Uiteraard kan Wifi Experts ook dit volledige traject voor u uitvoeren inclusief de aanleg van de bekabeling.  

Site Survey voor nieuwbouw
Bij nieuwbouw bestaat het nieuwe gebouw vaak alleen nog op tekening. Op basis van de bouwtekening, onze jarenlange ervaring en gespecialiseerde software kan een predictie worden afgegeven met een nauwkeurigheid van circa 80%.  Zo kan in de bouw de benodigde bekabeling worden opgenomen voor het toekomstige Wi-Fi netwerk. Het verdient sterk de aanbeveling wanneer de bouw bijna gereed is om de predictie na te meten voordat uiteindelijk tot implementatie wordt overgegaan.  

Meten is weten, gissen is missen
Vaak zien we nog dat Wi-Fi Access Points lukraak in een pand zijn geplaatst zonder goede metingen vooraf, dit leidt zelden tot een goed functionerend Wi-Fi netwerk. In sommige gevallen zijn er te veel Wi-Fi Access Points die elkaar onnodig storen waardoor het Wi-Fi netwerk slecht functioneert . In andere situaties zijn er te weinig Access Points geplaatst waardoor dekkingsgaten in het Wi-Fi netwerk ontstaan. Soms blijken de Access Points verkeerd geplaatst te zijn waardoor de dekking op een andere plek terecht komt dan bedoeld. Achteraf bekabeling verleggen en Wi-Fi Access Points verplaatsen leidt tot onnodige extra kosten achteraf. Een goede Wi-Fi Site Survey met Spectrum Analyse had deze extra kosten en de frustratie van een slecht functionerend Wi-Fi netwerk kunnen voorkomen.  

Vraag hier een vrijblijvende afspraak aan en laat u informeren over de mogelijkheden van onze Site Surveys.

Contact opnemen