AVG en uw organisatie

Lees verder

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel internationaal bekend als GDPR (General Data Protection Regulation), heeft niet alleen betrekkingen op grote beursgenoteerde ondernemingen maar op alle bedrijven en organisaties, ongeacht de schaal. Datalekken van persoonsgegevens kunnen overal plaatsvinden als uw netwerkbeveiliging en procedures niet op orde zijn. Datalekken dienen gemeld te worden bij de autoriteit persoonsgegevens welke ook in staat is tot het opleggen van boetes wanneer uw organisatie verwijtbaar is gebleken. Recentelijk zijn in EU-verband verdere aanscherpingen aangekondigd om organisaties en bedrijven kritischer naar de eigen netwerkbeveiliging te laten kijken en te doen verbeteren.
Ook gijzelsoftware-aanvallen komen steeds vaker voor en wetgevers willen dat losgeldbetalingen niet langer door verzekeringsmaatschappijen worden gedekt.

Kortom, bedrijven en organisaties dienen zich beter te gaan beschermen tegen cyberaanvallen die kunnen leiden tot gijzelingen en/of een datalekken. Dit levert niet alleen directe schade op in de vorm van stilstand van werkzaamheden en/of boetes, maar levert ook de nodige reputatieschade op voor de organisatie. Diverse media maken ons bewust wanneer er bij een grote organisatie een datalek of gijzelsoftware-aanval heeft plaatsgevonden, waardoor het nieuws hierover ver reikt. Hier zijn vele recente voorbeelden van te noemen. Elke verspreiding van dit bericht door verschillende media zorgt voor meer schade aan de naam van de betrokken organisatie, wat vaak leidt tot sterk verminderd vertrouwen bij de klanten/relaties.

De gedachte dat cybersecurity en netwerkbeveiliging kostbaar is en voorbehouden blijft aan grote bedrijven/organisaties, is een misvatting. Uiteraard zijn er kosten aan deze beveiliging verbonden, echter die wegen niet op tegen de mogelijke schades die geleden kunnen worden. 

Cybersecurity- en netwerkbeveiligingsoplossingen zijn schaalbaar waardoor een passende oplossing voorhanden is voor kleine, middelgrote en grote organisaties, ook passend in uw budget.

Recente mediaberichten geven aan dat cyberaanvallen slimmer zijn en vaker voorkomen. Het is een criminele activiteit die zeer lucratief is en wereldwijd wordt uitgevoerd. 

Heeft uw organisatie reeds de nodige investeringen gedaan in cyber- en netwerkbeveiliging maar wilt u deze graag getest zien? Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van ethische hackers. Deze testen uw netwerkbeveiliging in uw opdracht en rapporteren geconstateerde zwakheden aan u terug voor verbetering. Uiteraard werken deze ethische hackers onder een strikte ethische code en zal er in geen geval schade aan uw netwerk en/of beveiliging ontstaan en blijft de informatie confidentieel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het regelmatig uitvoeren van deze controles zal een optimalisatie opleveren voor uw cyber- en netwerkbeveiliging, ondersteuning van certificeringen van uw organisatie (bijvoorbeeld ISO 27001, SOX, etc) en mogelijk ook een positief effect op uw verzekeringspremie.

Vraag nu een offerte aan!

Aanvragen