Uw IT beveiliging is onze zorg

Lees verder

Uw computernetwerk, Wi-Fi en IT beveiliging zijn cruciaal voor uw organisatie. Het computernetwerk en Wi-Fi zijn nodig om uw werkzaamheden uit te kunnen voeren, de IT beveiliging is noodzakelijk om uw bedrijfsgeheimen en uw klantgegevens veilig te stellen. Een cyber aanval kan uw organisatie lam leggen met veel directe en indirecte schade tot gevolg. Denk hierbij aan losgeld betalingen, herstelkosten IT infrastructuur, gederfde inkomsten door stilstand, reputatieschade, verminderd klantvertrouwen en mogelijk boetes door de wetgever. Kortom een situatie waarin geen enkele organisatie terecht wil komen. Achteraf gezien waren de kosten voor een goede IT beveiliging slechts een fractie geweest van de geleden schade, de verzekering (mits aanwezig) vergoedt in deze gevallen ook slechts een klein gedeelte van de daadwerkelijke schade.  

Ervaren en gecertificeerde computernetwerk, Wi-Fi - en IT beveiliging specialisten zijn lastig te vinden en kostbaar. Door dagelijks met deze technieken bezig te zijn worden de vaardigheden, parate kennis en certificeringen op peil gehouden. Deze gespecialiseerde vaardigheden extra aan het takenpakket van uw bestaande IT medewerkers toevoegen leidt meestal niet tot het gewenste resultaat.  Uw IT afdeling heeft doorgaans zijn handen al vol aan systeembeheer, applicatiebeheer en gebruikersondersteuning.

Veel organisaties kiezen ervoor om een samenwerkingsverband aan te gaan met een gespecialiseerde Partner met deze kwalificaties. De gecertificeerde specialisten van Wifi Experts zijn uw gespecialiseerde collega’s  op afstand of op locatie. Zo worden complexe vraagstukken snel en adequaat geadresseerd tegen een fractie van de kosten om deze specialisten zelf in dienst te hebben. Vraag hier een gratis oriënterend  gesprek met ons aan.   

Samen met uw organisatie zorgen wij voor een optimaal functionerend en veilig computernetwerk. Wij adviseren uw Management op regelmatige basis omtrent nieuwe dreigingen en ontwikkelingen, maar vooral hoe u deze de baas blijft.