Zero Trust Network Access

Lees verder

ZTNA is een IT-beveiligingsoplossing waarbij een gebruiker zeer laagdrempelig toegang krijgt tot de IT-middelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn of haar werkzaamheden op basis van zijn/haar identiteit. Deze oplossing wordt zowel voor medewerkers binnen als buiten de organisatie toegepast. Hierdoor ontstaat tevens de meest effectief beveiligde omgeving voor thuiswerkplekken. Soms worden uitsluitend eigen apps gebruikt waarbij de onderliggende techniek voor de gebruiker onzichtbaar is.

ZTNA is in staat om toegangsbeperkingen op applicaties op te leggen aan gebruikers aan de hand van identiteit en context. De ongewenste applicaties worden verborgen voor de gebruiker en toegang is hiervan geblokkeerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van een identiteitsbroker. Deze broker verifieerd de identiteit, context en gebruikersrechten van de specifieke gebruiker(s) voordat toegang wordt verschaft. Verder worden niet-essentiële bewegingen in het netwerk onmogelijk gemaakt. Het limiteren van applicaties verkleind het risico op een beveiligingslek in uw netwerk en verhoogt productiviteit. ZTNA kan worden bereikt door een wisselwerking tussen uw Next Generation Firewall (NGFW) en een centraal beheerde endpoint security oplossing.

Alle voor de gebruiker noodzakelijke verbindingen met de benodigde applicaties worden, ongeacht waar deze zich bevinden, onderhuids automatisch gerealiseerd zonder interactie van de gebruiker, ongeacht waar deze zich bevindt. Een voorbeeld: Voor een thuiswerkplek is een VPN verbinding benodigd, dient er authenticatie plaats te vinden op het netwerk en toegestane applicaties moeten worden toegewezen. Al deze processen gebeuren onzichtbaar voor de gebruiker, maar vinden zeker plaats. De beveiligingseisen van uw organisatie worden geïmplementeerd en gehandhaafd zonder dat het voor de gebruiker complex or storend gemaakt wordt.