Wi-Fi 6

Lees verder

Wi-Fi en het gebruik ervan hebben de afgelopen jaren vele ontwikkelingen doorgemaakt. Met Wi-Fi 6 (de zesde generatie inmiddels) worden theoretische maximum snelheden geboden tot 9,6 Gbps, een enorme stap voorwaarts. Wi-Fi 6 is met name zeer geschikt voor omgevingen met veel simultane gebruikers waarbij meerdere gebruikers tegelijkertijd voorzien worden van bandbreedte zonder elkaar weg te drukken. Wi-Fi 6 kan de snelheid en capaciteit van bekabelde netwerken evenaren, mits juist geïmplementeerd. De meeste Wi-Fi apparatuur heeft automatische instellingen voor kanaalkeuzes en zendvermogens, echter dit leidt meestal niet tot de beste prestaties van het Wi-Fi netwerk en maakt het Wi-Fi netwerk soms instabiel en onvoorspelbaar. Door handmatig het Wi-Fi netwerk te voorzien van een goede RF planning (hyperlink RF Planning) en het Wi-Fi netwerk na installatie handmatig te tunen wordt instabiliteit geëlimineerd en worden de prestaties en stabiliteit van het Wi-Fi sterk verbeterd. Vraag hier een vrijblijvende afspraak aan (hyperlink contactformulier) en laat u informeren over de mogelijkheden van de verschillende Wi-Fi netwerken in ons portfolio.   

Meten is weten, gissen is missen
Belangrijk is dat op voorhand het Wi-Fi netwerk goed is ingemeten (hyperlink Site Survey) en op voorhand een Spectrum Analyse (hyperlink Spectrum Analyse)  is uitgevoerd waarbij eventuele storingsbronnen op voorhand in kaart zijn gebracht.  Vaak zien we nog dat Wi-Fi Access Points lukraak in een pand zijn geplaatst zonder goede metingen vooraf, dit leidt zelden tot een goed functionerend Wi-Fi netwerk. In sommige gevallen zijn er te veel Wi-Fi Access Points die elkaar onnodig storen waardoor het Wi-Fi netwerk slecht functioneert . In andere situaties zijn er te weinig Access Points geplaatst waardoor dekkingsgaten in het Wi-Fi netwerk ontstaan. Soms blijken de Access Points verkeerd geplaatst te zijn waardoor de dekking op een andere plek terecht komt dan bedoeld. Achteraf bekabeling verleggen en Wi-Fi Access Points verplaatsen leidt tot onnodige extra kosten achteraf. Een goede Wi-Fi Site Survey met Spectrum Analyse had deze extra kosten en de frustratie van een slecht functionerend Wi-Fi netwerk kunnen voorkomen.