Wi-Fi 6

Lees verder

Wi-Fi en het gebruik ervan hebben de afgelopen jaren vele ontwikkelingen doorgemaakt. Met Wi-Fi 6 (de zesde generatie inmiddels) worden theoretische maximum snelheden geboden tot 9,6 Gbps, een enorme stap voorwaarts. Wi-Fi 6 is met name zeer geschikt voor omgevingen met veel simultane gebruikers waarbij meerdere gebruikers tegelijkertijd voorzien worden van bandbreedte zonder elkaar weg te drukken. Wi-Fi 6 kan de snelheid en capaciteit van bekabelde netwerken evenaren, mits juist geïmplementeerd. De meeste Wi-Fi apparatuur heeft automatische instellingen voor kanaalkeuzes en zendvermogens, echter dit leidt meestal niet tot de beste prestaties van het Wi-Fi netwerk en maakt het Wi-Fi netwerk soms instabiel en onvoorspelbaar. Door handmatig het Wi-Fi netwerk te voorzien van een goede RF Planning en het Wi-Fi netwerk na installatie handmatig te tunen wordt instabiliteit geëlimineerd en worden de prestaties en stabiliteit van het Wi-Fi sterk verbeterd. 

Vraag een vrijblijvende afspraak aan en laat u informeren over de mogelijkheden van de verschillende Wi-Fi netwerken in ons portfolio.   

Contact opnemen

Meten is weten, gissen is missen
Belangrijk is dat op voorhand het Wi-Fi netwerk goed is ingemeten Site Survey en op voorhand een Spectrum Analyse  is uitgevoerd waarbij eventuele storingsbronnen op voorhand in kaart zijn gebracht. Vaak zien we nog dat Wi-Fi Access Points lukraak in een pand zijn geplaatst zonder goede metingen vooraf, dit leidt zelden tot een goed functionerend Wi-Fi netwerk. In sommige gevallen zijn er te veel Wi-Fi Access Points die elkaar onnodig storen waardoor het Wi-Fi netwerk slecht functioneert. In andere situaties zijn er te weinig Access Points geplaatst waardoor dekkingsgaten in het Wi-Fi netwerk ontstaan. Soms blijken de Access Points verkeerd geplaatst te zijn waardoor de dekking op een andere plek terecht komt dan bedoeld. Achteraf bekabeling verleggen en Wi-Fi Access Points verplaatsen leidt tot onnodige extra kosten achteraf. Een goede Wi-Fi Site Survey met Spectrum Analyse had deze extra kosten en de frustratie van een slecht functionerend Wi-Fi netwerk kunnen voorkomen.